Maribel's
Escola de dansa i gimnàs femení

AVÍS LEGAL

Objecte Social

PROALE 97, S.L., té com a activitat l’explotació de gimnasos, en el més ampli àmbit de prestació de serveis i practiques esportives enquadrades en els mateixos, activitat d’escola dedicada a l’ensenyament de dansa, etc...
Identificació

En compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen el titular de la Web: www.maribels.es

Denominació Social: PROALE 97, S.L.
Domicili: CL. FLOS I CALCAT, 15 – 08320- EL MASNOU.
Telèfon: 935403102, Fax: 935403102, e-mail: maribels@maribels.es
CIF: B61529392
Inscripció registral: Registre mercantil de Barcelona, Tomo 30.446, Folio 60, Hoja B-177012, Insc. 1ª


Propietat Intel•lectual e Industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel•lectual de la totalitat d'elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a PROALE 97, S.L. i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel•lectual e Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest Web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de PROALE 97, S.L.
L'accés aquest lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió de drets per part de PROALE 97, S.L. excepte que s'estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús

L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació de les condicions d'ús sense reserves que regulen l'accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els nostres serveis.
Queda prohibit expressament la utilització dels continguts d'aquesta web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació. PROALE 97, S.L., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquesta utilització o ús de la informació.
Tant l'accés a aquesta Web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.
L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il•lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d'aquest Avís Legal.
PROALE 97, S.L., es reserva el dret a modificar els continguts de l'oferta comercial dels serveis quan ho estimi oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat. PROALE 97, S.L., no pot assegurar la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Política de Protecció de Dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals facilitades per vostè seran incorporats a un fitxer automatitzat el responsable del qual és PROALE 97, S.L., amb la finalitat prestar-li els nostres serveis.
Mitjançant l'enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol•licitud d'informació tramesa a PROALE 97, S.L., l'interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre els serveis de PROALE 97, S.L.
En cap cas PROALE 97, S.L., utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a: PROALE 97, S.L., CL. FLOS I CALCAT, 15 -08320- EL MASNOU.

Enllaços a altres Webs

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per PROALE 97, S.L., per això, PROALE 97, S.L., no es fa responsable dels continguts d'aquests llocs web ni estan coberts pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable. Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol altre lloc que pogués correspondre-li. En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre's a un lloc en concret, l'usuari renuncia expressament al lloc que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.